Wybrzeże klifowe wyspy Wolin

Kształcenie społeczeństwa jest od zawsze bardzo istotnym wyzwaniem. Budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy wymaga stosowania różnorodnych metod. W świetle pojawiających się możliwości technologicznych nieuniknione wydaje się ich stosowanie również w codziennej edukacji. W procesie kształcenia istotną rolę odgrywać muszą nowoczesne technologie informacji i telekomunikacji. Edukacja przyrodnicza to całokształt procesów nauczania i wychowywania społeczeństwa w poszanowaniu środowiska przyrodniczego i respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

Głównym zadaniem projektu jest przedstawienie możliwości promocji geomorfologii regionu poprzez udostępnienie interaktywnej ścieżki edukacyjno-poznawczej. Poprzez powszechny dostęp do informacji zawartych na portalu ze ścieżką „Wybrzeże klifowe wyspy Wolin” użytkownik poznaje geomorfologię regionu. Na portalu udostępniana jest ścieżka edukacyjno-poznawcza, zawierająca opisy i ilustracje poszczególnych stanowisk. Użytkownik może odwiedzić zdalnie całą ścieżkę. Istnieje również możliwość zapoznawania się ze stanowiskami w terenie. Charakterystyczne dla regionu procesy i formy geomorfologiczne zostały opisane i zilustrowane. W atrakcyjny sposób zostały wyjaśnione najważniejsze stanowiska. Dosyć istotny jest fakt, że opisy stanowisk nie są przeładowane treściami naukowymi.

Celem powstania ścieżki „Wybrzeże klifowe wyspy Wolin” było inspirowanie turystów do obserwowania różnorodności przyrodniczej. Uwypuklenie wątków geomorfologicznych sprawi, że odbiorcy (turyści) zrozumieją najważniejsze pojęcia geomorfologiczne. Pragnąc zachęcić do aktywnego uczestnictwa w zwiedzaniu opisy stanowisk zawierają m.in. zadania do wykonania w terenie. Wybrzeże klifowe wyspy Wolin jest znakomitym miejscem dla aktywnej edukacji przyrodniczej. Pragnąc wykorzystać walory środowiska i mnogość form i procesów geomorfologicznych przygotowano ścieżkę edukacyjno-poznawczą.

 

 

© 2013-2018 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl